Obuwie prądoprzewodzące

Oznaczenie "C" w butach ochronnych

OBUWIE PRĄDOPRZEWODZĄCE

Właściwości Przewodzące Butów

Buty ochronne z oznaczeniem “C” spełniają wymagania normy PN-EN ISO 20345, która określa wymagania dla butów ochronnych w zakresie właściwości elektrycznych

  • 1

    Kiedy obuwie spełnia wymaganie C

Oznaczenie C zyskuje obuwie, którego oporność elektryczna mieści się w przedziale od 0 Ω do 100 kΩ.

Pomiar odbywa się zgodnie z normą PN-EN ISO 20344:2011, 5.10, po kondycjonowaniu w suchej atmosferze, rezystancja elektryczna nie powinna przekraczać 100 kΩ.

  • 2

    Rezystancja obuwia ESD

Oznaczenie ESD zyskuje obuwie, którego oporność elektryczna mieści się w przedziale od 750 KΩ do 35 MΩ.

Pomiar i badanie odbywa się zgodnie z normą PN-EN ISO 61340

  • 3

    Rezystancja obuwia antystatycznego A

Oznaczenie A zyskuje obuwie, którego oporność elektryczna mieści się w przedziale od 100 KΩ do 1000 MΩ

Pomiar i badanie odbywa się zgodnie z normą PN-EN ISO 20344

Każde obuwie sklasyfikowane jako obuwie ochronne posiada odznaczenie specjalne A

Kiedy stosować obuwie z oznaczeniem C?

w przypadku konieczności zminimalizowania ładunków elektrostatycznych w jak najkrótszym czasie, np. podczas obchodzenia się z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi.

KiedyNIEstosować obuwia z oznaczeniem C?

w przypadku, gdy nie wyeliminowano całkowicie ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub elementów pod napięciem.

Podczas eksploatacji oporność elektryczna obuwia wykonanego z materiału przewodzącego może się znacznie zmieniać na skutek zginania i zanieczyszczenia, dlatego należy zapewnić, aby produkt przez cały okres użytkowania spełniał zaprojektowaną funkcję rozpraszania ładunków elektrostatycznych.

W razie potrzeby zaleca się zatem, aby użytkownik przeprowadzał test rezystancji elektrycznej i stosował go w regularnych odstępach czasu.

Jeśli obuwie jest noszone w warunkach, w których materiał podeszwy zostaje zanieczyszczony substancjami, które mogą zwiększyć oporność elektryczną obuwia, użytkownik powinien zawsze sprawdzić właściwości elektryczne swojego obuwia przed wejściem w strefę zagrożenia.

W przypadku używania obuwia przewodzącego rezystancja podłogi powinna być taka, aby nie zmniejszała ochrony zapewnianej przez obuwie.

Przykładowe gałęzie przemysłu, w których zaleca się stosowanie obuwia ochronnego z oznaczeniem „C”

Przemysł elektroniczny

Przemysł Elektroniczny

w miejscu pracy występują urządzenia i układy elektroniczne, a więc buty ochronne z oznaczeniem "C" są zalecane, aby uniknąć ryzyka wyładowań elektrostatycznych, które mogą uszkodzić lub zniszczyć elektronikę.

Przemysł chemiczny

Przemysł Chemiczny

substancje chemiczne mogą być i tworzyć opary wybuchowe, łatwopalne. Buty ochronne z oznaczeniem "C" zapewniają ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi, które mogą prowadzić do wybuchów lub pożarów.

Przemysł naftowy i gazowy

Przemysł naftowy i gazowy

buty ochronne z oznaczeniem "C" są polecane, aby chronić pracowników przed wyładowaniami elektrostatycznymi, które mogą powodować zapłon gazów lub oparów łatwopalnych.

Przemysł lotniczy i kosmiczny

Przemysł lotniczy i kosmiczny

buty ochronne z oznaczeniem "C" są zalecane w tym miejscu pracy, ponieważ wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić lub zniszczyć urządzenia elektroniczne, elektronikę, przez co może to wpłynąć na bezpieczeństwo lotów.

Przemysł zbrojeniowy

Przemysł zbrojeniowy

tam gdzie produkowane są wojskowe urządzenia elektroniczne, materiały wybuchowe, amunicja - należy zminimalizować ryzyko wyładowań antystatycznych, gdyż takie wyładowanie może być fatalne w skutkach

Przemysł górniczy

Przemysł górniczy

gdzie istnieje ryzyko wybuchu gazu lub pyłu węglowego

Przemysł papierniczy i drzewny

Przemysł papierniczy i drzewny

gdzie występuje ryzyko pożaru lub wybuchu w wyniku pylenia lub procesów chemicznych

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy

tam gdzie istnieje ryzyko wybuchu w wyniku pylenia lub zapłonu materiałów sypkich takich, jak mąka, cukier, mączka ziemniaczana i inne.

Oznaczenie C w wybranych modelach z serii WIN

W serii WIN znajdują się modele Sofia, Apolo, Electra i Ferro, które posiadają podwyższone właściwości antyelektrostatyczne, przewodzące i są przeznaczone do użytku w miejscach pracy, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem lub zapłonem materiałów łatwopalnych. Buty MENDI z oznaczeniem “C” zapewniają nie tylko ochronę przed elektrostatyką, ale także są wygodne i ergonomiczne w użytkowaniu, dzięki czemu zapewniają komfort przez cały dzień pracy.